Od 2006 r. radca prawny. W 1999 r. ukończyła aplikację prokuratorską w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.  

Od początku drogi zawodowej związana z rynkiem kapitałowym, zapewniała obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, t.j. fundusze inwestycyjne i zarządzające nimi towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz domy maklerskie, w tym także w zakresie ochrony danych osobowych i zapobiegania praniu pieniędzy.

Doświadczenie zawodowe zdobywała od 1997 r. zaczynając od stanowiska inspektora w Ministerstwie Skarbu Państwa w Warszawie.  Następnie, od 1998 roku, przez kolejnych 11 lat pełniła funkcje Dyrektora Działów Prawnych (Inhouse Lawyer) i Inspektora Nadzoru (ochrona danych osobowych i zapobieganie praniu pieniędzy)  w istytucjach finansowych: od 1998 do 2006 w Union Investment TFI SA, a następnie w latach 2006 – 2008 w Grupie Kapitałowej OPERA, skupiającej m.in.  OPERA TFI SA i OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o..  

Od 2008 r. prowadzi indywidualną praktykę we własnej Kancelarii Prawnej. 

Radca prawny Agnieszka Jaczyńska specjalizuje się w następujących dziedzinach prawnych :

  • Obsługa korporacyjna spółek (w tym działających w grupie kapitałowej) w pełnym zakresie, z wyłączeniem doradztwa podatkowego;
  • RODO - ochrona danych osobowych; wdrażanie, w tym opracowanie pełnej dokumentacji RODO dla każdego podmiotu zobowiązanego,  audyty powdrożeniowe;
  • Obsługa funduszy inwestycyjnych, TFI, domów maklerskich i firm inwestycyjnych;
  • Doradztwo w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych, w tym umowy o dzieło z twórcami i wykonawcami, umowy wydawnicze, umowy licencyjne oraz o przeniesienie autorskich praw majątkowych.

 

 

 

Od stycznia 2018 r. radca prawny Agnieszka Jaczyńska rozpoczęła współpracę z Kancelarią Adam Eugeniusz Baworowski – Kancelaria Adwokacka w Warszawie w zakresie implementacji nowych przepisów prawa unijnego RODO (odnośnie ochrony danych osobowych).

 

W ramach nawiązanej współpracy adw. Adam Baworowski wraz z r.pr. Agnieszką Jaczyńską przeprowadzili wdrożenie i audyty powdrożeniowe RODO dla licznych podmiotów sektora branży medycznej, portali i platform internetowych, produkcji filmowej, spółek z branży architektonicznej, developerskiej, gastronomicznej, dystrybutorów sprzętu audio-video, maszyn budowlanych, producentów towarów specjalistycznych na Polskę i zagranicę, w tym m.in dla: Protektor SA, Praca.pl Sp. z o.o., Interbiuro Sp. z o.o., KONSBUD Hifi Sp. z o.o. JL MASKINER w Polsce sp. z o.o.

 

Ponadto obie Kancelarie współpracują w zakresie:

 

·         obsługi korporacyjnej spółek;

 

·         prawa cywilnego;

 

·         prawa pracy.