Wysokość honorarium ustalana jest podczas indywidualnych rozmów z Klientem. Honorarium zależy od skomplikowania sprawy i przewidywanego nakładu pracy.

Możliwe są systemy rozliczeń:

1. Ryczałt. W tym wypadku w skład honorarium wchodzi zapoznanie się z materiałami sprawy, stworzenie koncepcji prowadzenia sprawy, przygotowanie niezbędnych pism. 

 
2. Na zasadzie rozliczeń godzinowych.

 

3. Mieszany. Stosowany przy sprawach, przy których istnieje konieczność reprezentowania Klienta przez organami wymiaru sprawiedliwości lub osobami trzecimi. W takim wypadku ryczałt obejmuje czynności zapoznania się z materiałami sprawy, stworzenia koncepcji prowadzenia sprawy, przygotowania niezbędnych pism, a wszelkie inne czynności, w tym stawiennictwo przed organami i spotkania z Klientem i osobami trzecimi, rozliczane są godzinowo.

 

Konsultacje lub porady prawne udzielane w siedzibie Kancelarii, telefoniczne lub pocztą elektroniczną rozliczane są ryczałtowo za każdą poradę.


Wynagrodzenie Kancelarii jest płatne z góry, jednakże możliwe jest rozłożenie płatności na raty.