Działałność naukowa
Konferencje, szkolenia, seminaria naukowe

Adwokat Adam Baworowski specjalizuje się w prawie Internetu, w szczególności wiele uwagi jako praktyk i teoretyk poświęcił zagadnieniom styku prawa karnego i Internetu.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację prokuratorską w Warszawie, w 1999r. złożył egzamin prokuratorski. Doświadczenie zdobywał będąc członkiem Zespołu ds. Informatyzacji Prokuratury w Ministerstwie Sprawiedliwości, kierownikiem Samodzielnego Działu ds. Informatyzacji i Analiz, konsultantem ds. przestępczości nowych technologii oraz Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie oraz w toku podyplomowych studiów z zakresu przestępczości komputerowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Brał udział w wielu międzynarodowych i krajowych konferencjach z zakresu prawa Internetu, był prelegentem na seminariach prowadzonych m. in. na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Wrocławskim. Jest autorem prac naukowych z zakresu prawa Internetu w ujęciu karnoprawnym.

Od 2009r. prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką w Warszawie.

Jest członkiem Instytutu LegalTech przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Inspektorem Danych Osobowych w przedsiębiorstwach, 

Adwokat Adam Baworowski, dzięki wiedzy i doświadczeniu w zakresie prawa karnego, przetwarzania informacji i prawa Internetu sprawdza się w szczególności tam, gdzie jest potrzeba wdrożenia zabezpieczenia wrażliwych danych korporacyjnych, ustalenia polityki przetwarzania danych osobowych, udziału w postępowaniu dotyczącym przestępstw związanych z danymi informatycznymi (computer forensics) oraz ochrony praw w sieci Internet.